Web Design Questions Thai

Website Design Instructions

โปรดให้คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน:

  ชื่อ นามสกุล

  อีเมล

  ชื่อบริษัท

  ที่อยู่ เบอร๋ติดต่อ

  กลุ่มเป้าหมายคือใคร?

  ประเภทสินค้า

  ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนคืออะไร?

  สโลแกนของคุณคืออะไรถ้ามี

  โปรดระบุชื่อ บริษัทที่จดทะเบียนโดเมนและโฮ้สติ้ง, ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

  สีสำหรับเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น สีหลัก สีแดง 80% สีเทาเข้ม 20% พื้นเว็บสีขาว ตัวหนังสือ สีดำ)

  เว็บไซต์ที่คุณชอบ รูปแบบและเหตุผล - โปรดระบุชื่อเว็บสามเว็บไซต์ที่คุณชอบและสามเว็บไซต์ที่ไม่ชอบและเหตุผล

  โปรดระบุคำอธิบาย เกี่ยวกับการออกแบบที่คุณต้องการ concept อย่างเช่น รูปแบบ หน้าตา รูปแบบฟอนต์ อื่นๆ

  โปรดระบุชื่อของหน้าแต่ละหน้า เช่น About, Contact, Services, Products

  โปรดใส่คำอธิบายเนื้อหาที่จะใส่สำหรับหน้าแรก ชื่อหมวดหมู่ และคำอธิบายเนื้อหาหมวดหมู่หน้าสินค้า

  โปรดแนบ ภาพกราฟิก ภาพถ่าย โลโก้ รูปสินค้า สีที่ต้องการ หรืองานศิลปะอื่นๆ (ขนาด size ควรจะเกิน 1000x1000 px ขนาด file ไม่ควรเกิน 2mb ต่อภาพ)

  โลโก้ - Upload Image or artwork file

  สินค้า - Upload Image or file

  สินค้า - Upload Image or file

  สินค้า - Upload Image or file

  อื่น ๆ Upload Image or file

  อื่น ๆ Upload Image or file